Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.jagodzianka.eu

 

I. Definicje

 

1. Administrator - Magdalena Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ART ROOM JAGODZIANKA Magdalena Szczęsna (adres prowadzenia działalności: ul. Stanisława Staszica 8C/11, 55-011 Siechnice) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8991806670, REGON 022461050, adres poczty elektronicznej: artroom.sklep@gmail.com, numer telefonu: (+48) 505 052 515 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.jagodzianka.eu.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

2.1 Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.2 Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

2. Administrator usługi może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A. z siedzibą w Warszawie]

c. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

f. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

V. Dane osobowe.

 

1. Szanując prawa Klienta oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych

zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych

osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie

przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest:

Magdalena Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ART ROOM JAGODZIANKA Magdalena Szczęsna (adres prowadzenia działalności: ul. Stanisława Staszica 8C/11, 55-011 Siechnice) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8991806670, REGON 022461050, adres poczty elektronicznej: artroom.sklep@gmail.com, numer telefonu: (+48) 505 052 515 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

3. W naszym sklepie zbieramy wyłącznie dane dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta:

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia Klient proszony jest o podanie

swojego imienia i nazwiska w celu umożliwienia wysłania zamówienia oraz możliwości

kontaktu z Klientem.

• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

• Nr telefonu – używany w wyjątkowych, nieoczekiwanych sytuacjach (zasadniczym kanałem kontaktu z Klientem jest email).

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, fakturę oraz

kontaktujemy się z Klientem.

• Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie

takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)

wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP

mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych

informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

• Dokonanie zakupu w naszym Sklepie internetowym. (w przypadku zakupu bez rejestracji w naszym Sklepie po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Klienta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument

sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

• Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby

ułatwić Klientowi w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce

korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy

sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania) udostępniane są wyłącznie przewoźnikom (Poczta bądź firma kurierska) w celu realizacji złożonego zamówienia.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. każdy ma prawo do poprawiania, uzupełniania,

uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy zalogować się na swoje konto Klienta (http://www.jagodzianka.eu/pl/login) i dokonać żądanych zmian lub przesłać email pod adres artroom.sklep@gmail.com lub list polecony na adres: Magdalena Szczęsna, ul. Stanisława Staszica 8C/11, 55-011 Siechnice.

 

Spisano: 6 listopada 2014

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl